นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 12
วันที่ 19 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ที่บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ 6


Hits: 36
19/05/2566 นายชินวัฒน์ แดงกองโค ปลัด อบต.วังแดง นางเอื้องชมพู กิจสวน ผอ.กองคลัง รก.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสมพงษ์ ดอกพุฒ นิติกร และนางสาวสุจิณณา ปันฟู นวก.สาธารณสุข ได้เข้าตรวจปั๊มน้ำมันทั้ง 2 แห่ง ในเขต อบต.วังแดง เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน บี เค และสถานีบริการน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน KK


Hits: 16
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้สนับสนุนช่างไฟฟ้า เข้ามาตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านท่าอวน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566


Hits: 23
วันที่ 18 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 


Hits: 37
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดห้วยพิกุลทอง หมู่ 7 ตำบลวังแดง


Hits: 15
15 พฤษภาคม 2566นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบหมาย นายวัชรากร มีอุบล รองนายกฯ นายภักดี บางโม้เลขาฯ มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน ให้กับผู้ประสบภัย (วาตภัย )หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 7


Hits: 24
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ส่งจนท.อบต.วังแดงมาช่วยเคลียร์ต้นไม้ที่ล้มพาดสายไฟ ของ.รพ.สต.บ้านวังแดง และต้นไม้ที่ล้มขวางถนนรอบบึงทับกระดานซึ่งเกิดจากพายุลมแรงและฝนที่ตกติดต่อกันมาในช่วงนี้   


Hits: 24
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมทั้งคณะสมาชิก สภา.อบต.ต้อนรับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอตรอน ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 138 ม.1 ต.วังแดง อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 18
มูลนิธิปอเต๊กตึ้งและกิ่งกาชาดอำเภอตรอน ร่วมด้วยตัวแทน อบต.วังแดง เข้ามอบเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับบ้าน ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกันนั้นยังได้ร่วมกันสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป


 Big Day (4 pictures)
Hits: 35
09/05/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมกิจกรรม "Big Day ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ" รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมกับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอตรอน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810