copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :
  Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

07/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.วังแดง (หลังเก่า) จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดงกำหนด) หมู่ที่10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

31/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่2  สายหน้าสหกรณืการเกษตรเมืองตรอน ไปบ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

18/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.วังแดง (หลังเก่า) จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดงกำหนด) ายละเอียด 

11/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่2  สายหน้าสหกรณืการเกษตรเมืองตรอน ไปบ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

10/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

Smileข่าวประชาสัมพันธ์

Hits: 0
09/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ซ่อมไฟรายทางและตัดแต่งกิ่งต้นไม้.ม.10 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อบริการประชาชนและชุมชน


Hits: 0
08/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและชุมชน ในบริเวณวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ม.6


Hits: 0
04/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณ อบต.วังแดง อนามัยบ้านวังแดง ขนส่งอำเภอตรอน และประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
03/04/2563 วันนี้เวลาประมาณ17.00น ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่บ้านห้วยพิกุลทอง ม.7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รถน้ำ อบต เข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้เรียบร้อย


Hits: 0
03/04/2563 อบต. วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ขอขอบใจทุกคนที่ช่วยกันดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังและควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19  ตามแนวทางการที่กรมควบคุมโรค วันนี้มอบวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องดื่มมาให้กับด่านชุมชนให้ทุกหมู่เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 0
02/04/2563 อบต. วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ขอขอบใจทุกคนที่ช่วยกันดำเนินโครงการทำหน้ากากอนามัย จนวันนี้มอบวัสดุให้ทุกหมู่เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 0
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อบต.วังแดงร่วมผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านออกดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าออกดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


Hits: 0
วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.วังแดง ปี 63 เพื่อพิจารณาร่างแผน ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และจะเสนอแผนปฎิบัติการต่อผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบแผนปฎิบัติการฯ และประกาศใช้แผนต่อไป.


Hits: 0
วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 17.35น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้กอไผ่และกำลังลุกลามเข้าสวนมะไฟบริเวณคลองแล้ง บ้านวังแดง11 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงออกระงับเหตุร่วมกับชาวบ้านในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง


Hits: 0
23 มีนาคม 2563 ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่องจาก อบต วังแดง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องตำบลวังแดง จำนวนประมาณ 8,000 อันจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้อง จิตอาสา ตำบลวังแดง ได้ร่วมกันทำหน้ากาก ท่านใดที่มีจักร มีจิตอาสาจะร่วมช่วยเย็บหน้ากากได้กรุณาแจ้งมาที่ รองเดือน 091 8369169 เพื่อความรวดเร็วในการทำ ท่านใดที่สะดวกจะรับไปเย็บที่บ้าน หรือจะให้เจ้าหน้าที่ไปนำจักรมาเย็บที่ห้องประชุม อบต วังแดง กรุณาแจ้งมาที่รองเดือน ได้ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตัดผ้าตามแบบ และจะทำการเย็บได้เลย ท่านใดพร้อมเย็บทั้งใช้จักร ใช้มือเย็บกรุณาแจ้งความช่วยเหลือมานะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ อบต วังแดง รอความสนับสนุนจากทุกท่านค่ะ

 
Read more...