copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :
   Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 312 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

07/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานอบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

06/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/10/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 ขวบ ศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/08/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านกำนันอดิศักดิ์  ม.5  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

Smileข่าวประชาสัมพันธ์

Hits: 0
วันที่19 พ.ย.62 อบต.วังแดง นำโดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกอบต.วังแดง ร่วมอำเภอตรอน และหน่วยงานราชการอุตรดิตถ์ โดยนำเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร เครื่องมือปฐมพยาบาล มอบให้ผู้ประสบภัย นายมี โหมดเหลี่ยม บ้านเลขที่ 109/4 ม.1 ต.วังแดง อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ถูกไฟไหม้ ทั้งหลัง จำนวน1หลัง


Hits: 0
วันที่19 พ.ย.62 เวลาประมาณ 11.00น. สำนักปลัด งานป้องกันได้รับรายงานว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของนายมี โหมดเหลี่ยม บ้านเลขที่ 109/4 ม.1 ต.วังแดง อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ถูกไฟไหม้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.วังแดง และเทศบาลตรอน ได้ระดมรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง แต่การเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะซอยค่อนข้างแคบ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ ประมาณ 1 ชั่วโมง จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน1หลัง


Hits: 0
วันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 13.45น.สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกล้างทำความสะอาดพื้นสนามฟุตซอลและฟื้นสนามบอลเลย์ โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร สำหรับจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเครือข่ายเมืองตรอน 2


Hits: 0
วันที่ 13 พ.ย.62 เวลา 08.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถบรรทุกน้ำร่วมกิจกรรม Big cleaning day ณ ที่ทำการอำเภอตรอน และล้างทำความสะอาดพื้นสนามฟุตซอลและสนามบอลเลย์ โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร


Hits: 0
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จาก ป.ป.ช. คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A ลำดับที่ 18 ของประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA )ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A เป็นลำดับที่ 18 ของประเทศ ผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA )ประจำปี 2562 ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ ผลการประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับA ลำดับที่ 18 ของประเทศ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 คะแนน จำนวน 14 แห่ง ไม่ผ่าน จำนวน 66 แห่ง ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ที่ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ดังนี้ เทศบาลตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลพระเสด็จ เทศบาลตำบลท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย


Hits: 0
วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดเมรุวัดท่าอวน หมู่ที่1 และล้างทำความสะอาดถนน และอุโบสถวัดวังแดง หมู่ที่3 เพื่อจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา (ทอดกฐิน)สามัคคี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 0
31 ต.ค.62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดศาลาการเปรียญและถนนเพื่อจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวัดบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่5 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 0
วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด


Hits: 0
วันที่ 29 ต.ค.62 เวลา 13.00 น.สำนักปลัด งานป้องกันฯ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดเมรุและสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา ฌาปณิจศพ ที่วัดวังแดงหมู่ที่ 3 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 1
23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตรอน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร..ตำรวจ..กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม *ช่วงเย็น*ร่วมจุดเทียนและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอตรอน
Read more...
ประเพณี
Read more...