นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 49
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วม กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จากหน้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรตรอนไปยังหอประชุมอำเภอตรอน มีผู้ร่วมเดินขบวน จำนวน 500 คน สวมเสื้อสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของการปลอดยาเสพติด การต่อต้านยาเสพติด โดย นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน นักเรียน เกี่ยวกับปัญหา โทษ พิษภัยจากยาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 1. เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2.อ่านสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 3. กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะครู นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


Hits: 9
วันนี้ (18 มิ.ย.65) นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมต้นทอง รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ในงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 26 และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐ ออกหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน


Hits: 49
14 - 17 มิ.ย.65 นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ดำเนินการขุดลอกคลองที่ตื่นเขิน กำจัดวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำ พื้นที่ หมู่4 บ้านวังหิน และหมู่5 บ้านใหม่เยาวชน หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้แหล่งน้ำดังกล่าว สามารถกับเก็บน้ำได้ ชาวบ้านหลายหลังคาเรือน หมู่บ้านจะได้ใช้ประโยชน์ สามารถสูบน้ำมาทำการเกษตรกร และเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชาวบ้านต่อไป


Hits: 31
01/06/2565 นายวินัยระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ ดูการดำเนินงานโครงการขุดสระน้ำเก็บน้ำเพื่อใช้ในกิจการระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง ตำบลวังแดง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่และมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี


Hits: 32
“มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”28/05/2565 ช่วงเช้า อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ พร้อมทีมงานกองช่างได้เข้ามาแก้ไขดินคอสะพานทรุดที่หมู่8บ้านหัวดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ช่วงบ่ายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องหมู่3 ฝนตกหนักเมื่อวานน้ำท่วมไร่มันกับท่วมไร่อ้อย ได้ทำการขุดล่องระบายน้ำ ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ..


Hits: 34
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังแดง และประชาชนจิตอาสาหมู่ที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านท่าอวน หมู่ที่ 1 เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพันธุ์ไม้สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน


Hits: 17
15/01/2565 นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมทีมงาน ระดมทุกสรรพกำลังในการสู้วิกฤตโควิดเคียงข้างประชาชน จึงได้ร่วมผนึกกำลัง พรรคเพื่อไทย มาช่วยกันพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโควิด-19  พบผู้ติดเชื้อหลายราย ประชาชนจึงมีความวิตกกังวล ดังนั้นจึงนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในเขตตำบลวังแดง


Hits: 22
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และชมรมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงครั้งที่ 1/2565วันอังคารที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมพิจารณาการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 การใช้มาตรฐานการศึกษาและการตั้งค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ต่อไป


Hits: 32
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยนำรถแบคโฮร์และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเข้าทำความสะอาดสถานที่และปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมสถานที่ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) 


Hits: 20
 5 พ.ค.65 เวลาประมาณ 17.30น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับประสานจาก เลขาฯ ว่าได้เกิดเหตุเพลิงใหม้ ม.4 จึงนำรถน้ำดับเพลิงออกไปโดยมี นายก.อบต.วังแดง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านเลขที่ 103/1 ม.4 ต.วังแดง เขตเทศบาลตรอน เจ้าของ นางนกเล็ก  จิ๋วอยู่ อายุ 66ปี อาชีพ ค้าขาย  มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 3ราย ครับเสียหายทั้งหลัง 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810