copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.409 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.894
Categories

Hits: 51
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้ามารับวัคซีนจากอบต.วังแดง เพื่อออกบริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12


Hits: 8
วันที่21มี.ค.61 เวลา13.30น.กองสวัสดิการสังคมออกพื้นที่พร้อมพมจ.มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนางสมหมาย คำทุย 37/3 ม.2 จำนวน 1,500 บาท


Hits: 27
วันที่ 21 มีนาคม 2561ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุข วัคซีนพิษสุนัขบ้า คือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเรบี (Rabies) โดยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะ เช่น สุนัข แมว ลิง ค้างคาว ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้รับเชื้อจากการถูกกัดหรือข่วน ตอนนี้วัคซีนมาแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้ามารับวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขได้ตั้งวันนี้


Hits: 28
กองช่าง อบต.วังแดง ออกสำรวจความเสียของถนนในพื้นที่ตำบลวังแดง พร้อมซ่อมบำรุง ซ่อมหลุมหรือรอยแตกบนพื้นถนน หลังจากซ่อมเสร็จแล้วสามารถเปิดการจราจรได้ทันที สร้างความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย


Hits: 22
วันที่ 18 มีนาคม 2561 อบต.วังแดงเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป เสด็จพ่อ ร.5 ริมน่าน อุตรดิตถ์


Hits: 44
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 กำหนดตั้งแต่ 15 มี.ค.61 - 30มี.ค.61


Hits: 45
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดโครงการ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญฟังเทศน์ #วันมาฆบูชา โดย เจ้าอาวาส วัดบ้านใหม่เยาวชน พระอาจารย์สุทธิพงษ์...รับบุญกันทั่วหน้า ทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน 
💥ยอดสมทบทำบุญทั้งหมด 6,665 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
🔆ทอดผ้าป่า 5,720 บาท
🔆ขันกัณเทศน์ 700 บาท
🔆ซื้อของใส่ขันกัณเทศน์ 245 บาท ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่านด้วย


Hits: 41
ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักปลัด อบต.วังแดง ออกพิ้นที่จัดทำโครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังแดง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ปี 2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 และเป็นการนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


Hits: 25
ประกาศๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 อายุ 2-5 ปี  ท่านใด มีลูกหลานในวัยนี้ สามารถติดต่อสมัครได้ในวันเวลาทำการ


Hits: 97
 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เป็นเจ้าภาพ โดยดำเนินการเสร็จไปด้วยดี และในปีหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงช่วงต่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2562  ต่อไป. ยินดีต้อนรับครับ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.409 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.894

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810