นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 23
02/08/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้น้ำท่วมนา จึงได้ออกพื้นที่ สั่งการ ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่ต่อไป


Hits: 19
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น.นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 


Hits: 17
26/07/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกเทศบาล และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 8 คน เข้ารับฟังบรรยายด้านบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน 


Hits: 19
กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกม Cisco webex Meeting โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัญญากู้ยืมเงินเบื้องต้น การผิดชำระหนี้ การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การวางทรัพย์ การขายฝาก การขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 79 แห่งๆละ5 คน รวมทั้งสิ้น 395 คน อบรม:ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง @ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์​ อบต.วังแดง 


Hits: 19
23 กรกฎาคม 65 ชาวบ้านแจ้งน้ำไม่ไหล กองช่อง งานประปาออกพื้นที่ ทำการช่อมประตูน้ำและมาตรน้ำ ประตูน้ำรั้ว บ้านนาง รัตนา ปะจิราพ้ง 202/3 ม.12 


Hits: 13
12 กรกฎาคม 65 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังแดงหมู่ที่สอง


Hits: 20
20 กรกฎาคม 65 งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำรถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชนบริเวณริมถนนบ้านวังแดงหมู่ที่3 เพื่อป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่นและอันตรายจากไฟฟ้าซ๊อต


Hits: 9
20 กรกฎาคม 65 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำโครงการณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 4
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 65  เวลา 08.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมา ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกับอำเภอตรอน ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 31
9 กรกฎาคม 2565 อบต.วังเเดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการขยะ เเละการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของเทศบาลเมืองชะอำ โดยมี นางบังอร เลาหวัฒนภิญโญ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมการคัดแยกขยะภายในสำนักงาน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์การเรียนรู้รักท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันช่วยพัฒนาตำบลวังแดงของเราต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810