นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.008
Categories

Hits: 18
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)


Hits: 22
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 22.00 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน ที่บ้านใหม่โพธิ์เย็น  ม.10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ บ้านดังกล่าวเป็นของ นางอุ่นเรือง อ้นวังแดง ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งพักอาศัยอยู่กับสามีและลูกชาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังและผู้พักอาศัยภายในบ้านได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3คน ทาง อบต.วังแดงจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่า
🙏🙏ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านครอบครัว นายนิกร จันทร์ยวง 14/15 หมู่10. ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ชื่อบัญชี นาย นิกร จันทร์ยวง
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 5270126095
T.0864468979


Hits: 12
16/08/65 งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำรถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชนบริเวณริมถนนบ้านป่าควงหมู่ที่9 เพื่อป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่นและอันตรายจากไฟฟ้าซ๊อต


Hits: 14
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดฝึกอบรม "หลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น"
จำนวน20คน ระหว่างวันที่15-19สิงหาคม2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่11 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง โดย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 19
10-14 สิงหาคม 2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ สั่งการ ขุดลอกคลอง พร้อมประสานชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้น้ำท่วมนาข้าว


Hits: 6
12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแแดง มอบหมายให้ นายชินวัฒน์ แดงกองโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในงานจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พร้อมถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนร่วมร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


Hits: 23
ในวันที่ 11 สิงหาคม 65 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”       ณ  วัดถาวรสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 8  ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน   จำนวน  200  ต้น  เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”


Hits: 18
 10 สิงหาคม 65 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.วังแดง


Hits: 25
5 สิงหาคม 2565 เวลาเวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันมหกรรม to be number one อำเภอตรอน โดยร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและจัดบูธกิจกรมม to be number one ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 15
3สิงหาคม2565 เวลา 09.30 น. -ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดย.. ปกครองอำเภอตรอน/พัฒนาชุมชนอำเภอตรอน/กองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.008

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810