copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 467 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.146
Categories

Hits: 3
วันที่ 17 มิถุนายนเวลา 9.00 น.นายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมนักวิชาการตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีและรับทราบปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านใหม่เยาวชน หมู่บ้าน 5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 10
01/06/2563 ระหว่างเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 


Hits: 8
20/05/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอื่นๆเพื่อการบริโภค ให้กับผู้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนอาหารบริโภคสามารถมาหยิบได้ที่ตู้ปันสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดตั้ง ณ บริเวณหน้าตึกห้องประชุมสภาฯ #หยิบแต่พอดี เมื่อมีก็มาแบ่งปัน และสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะแบ่งปันสามารถมาแบ่งปันได้ที่ สำนักงาน อบต.วังแดง ครับ


Hits: 9
20/05/2563 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 7
18 พ.ค.63 เวลา 09.30น. กองสาธารณสุข,กองการศึกษา,สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6


Hits: 5
15/05/2563 วันนี้ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่บ้านป่าควง ม.9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รถน้ำ อบต เข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้เรียบร้อย


Hits: 6
14/05/2563 กองสาธารณสุข กับผู้ประกอบกิจการตลาด ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัดตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา


Hits: 10
วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ออกดำเนินการมอบวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (วาตภัย) ในหมู่ที่ 1,2,3,6,7,11 จำนวน 13 ราย


Hits: 9
6 พ.ค.63 เวลา 10.00น. นายก อบต.วังแดง พร้อม จนท.อบต.วังแดง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่พักสงฆ์ป่าเขาเหล็ก ปรึกษาหารือ กับพระพิเชษฐ์ โทนสังข์อินทร์ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 กำนันตำบลวังแดง ปลัดอำเภอตรอน ข้อสรุปเบื้องต้น ขอใช้สถานที่ปฏิบัติธรรม (ศาลาอเนกประสงค์)ให้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 4
วันที่ 27 เม.ย.63 เวลา 08.30น. กองสาธารณสุข จนท.กองการศึกษา จนท.งานป้องกันและบรรเทา ร่วมกันดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา โควิด -19 หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 467 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.146

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810