นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 0

อบต.วังแดง ขุดลอกคลองบางกรองพื้นที่ บ้านวังแดง หมู่ 6 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และ พื้นหญ้า


Hits: 0

กองสาธารณสุขดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ศพด.อบต.วังแดงอาทิตย์ละครั้ง เพื่อป้องโรคไข้เลือดออก ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ไฟ และ พื้นหญ้า


Hits: 0
นายวินัย ระนาดเสนาะนายกอบต.วังแดง มอบหมายนายภักดี บางโม้ เลขานุการนายกอบต.วังแดงเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรองรับ และเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ “รถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ – เด่นชัย”
อาจเป็นรูปภาพของ การจัดแสง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ แท่นบรรยาย


Hits: 0
เผยแพร่โดย Biggolo Tunder 5 กรกฎาคม เวลา 19:01 น. 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Hits: 0
เผยแพร่โดย Biggolo Tunder 4 กรกฎาคม เวลา 12:43 น. 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ลานเก็บไม้ขาย
อาจเป็นรูปภาพของ กังหันลม, ต้นไม้ และ ข้อความ


Hits: 0
อบต.วังแดง ขุดลอกคลอง พื้นที่ บ้านวังแดง หมู่ 2 เส้นคลองควายเพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า


Hits: 0

นายวินัย ระนาดเสนาะ สั่งการกองช่างเร่งสำรวจ-ซ่อมแซมถนนเสียหาย ถนนสายริมแม่น้ำน่านหมู่2 สภาพถนนผิวจราจรชำรุด ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำเครื่องจักรกลเข้าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ดี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถสัญจรไปมา

อาจเป็นรูปภาพของ งูคอรัลแปลง และ ต้นไม้
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า


Hits: 0

กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้ม ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ ข้อความ


Hits: 0

#กองสวัสดิการสังคม 1กรกฎาคม2566 จัดโครงการอบรมเยาวชนรู้ทันโทษยาเสพติด/ป้องกันท้องก่อนวัยอันควร โดย..สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ไวโอลิน, กีตาร์, แคลริเน็ต และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
+6


Hits: 0

นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดงเข้าร่วม สัมมนา โครงการ คพข. สร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการให้บริการไฟฟ้ามาตรฐาน  วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 น คุณกิตติยา กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการเขตสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 2 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคพข. สร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการให้บริการไฟฟ้าตามมาตรฐานครั้งที่ 2 ณ ห้อง บอลรูน ชั้น 2 โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810