นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.305
Categories

Hits: 87
23 มีนาคม 2563 ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่องจาก อบต วังแดง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องตำบลวังแดง จำนวนประมาณ 8,000 อันจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้อง จิตอาสา ตำบลวังแดง ได้ร่วมกันทำหน้ากาก ท่านใดที่มีจักร มีจิตอาสาจะร่วมช่วยเย็บหน้ากากได้กรุณาแจ้งมาที่ รองเดือน 091 8369169 เพื่อความรวดเร็วในการทำ ท่านใดที่สะดวกจะรับไปเย็บที่บ้าน หรือจะให้เจ้าหน้าที่ไปนำจักรมาเย็บที่ห้องประชุม อบต วังแดง กรุณาแจ้งมาที่รองเดือน ได้ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตัดผ้าตามแบบ และจะทำการเย็บได้เลย ท่านใดพร้อมเย็บทั้งใช้จักร ใช้มือเย็บกรุณาแจ้งความช่วยเหลือมานะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ อบต วังแดง รอความสนับสนุนจากทุกท่านค่ะ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.305

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810