นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 12.532
Categories

Hits: 55
15/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณ อบต.วังแดงโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน กองเกษตร กองสาธารณาสุข เข้ามาร่วมดูขั้นตอนการ ผสมน้ำยา การพ่นฉีด เพื่อเป็นแนวทางออกฉีดน้ำยาในพื้นที่ตำบลวังแดงทั้ง12 หมู่ร่วมกันต่อไป


Hits: 18
09/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ซ่อมไฟรายทางและตัดแต่งกิ่งต้นไม้.ม.10 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อบริการประชาชนและชุมชน


Hits: 18
08/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและชุมชน ในบริเวณวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ม.6


Hits: 48
04/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณ อบต.วังแดง อนามัยบ้านวังแดง ขนส่งอำเภอตรอน และประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 12
03/04/2563 วันนี้เวลาประมาณ17.00น ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่บ้านห้วยพิกุลทอง ม.7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รถน้ำ อบต เข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้เรียบร้อย


Hits: 64
03/04/2563 อบต. วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ขอขอบใจทุกคนที่ช่วยกันดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังและควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19  ตามแนวทางการที่กรมควบคุมโรค วันนี้มอบวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องดื่มมาให้กับด่านชุมชนให้ทุกหมู่เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 72
02/04/2563 อบต. วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ขอขอบใจทุกคนที่ช่วยกันดำเนินโครงการทำหน้ากากอนามัย จนวันนี้มอบวัสดุให้ทุกหมู่เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 40
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อบต.วังแดงร่วมผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านออกดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าออกดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


Hits: 9
วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.วังแดง ปี 63 เพื่อพิจารณาร่างแผน ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และจะเสนอแผนปฎิบัติการต่อผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบแผนปฎิบัติการฯ และประกาศใช้แผนต่อไป.


Hits: 54
วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 17.35น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้กอไผ่และกำลังลุกลามเข้าสวนมะไฟบริเวณคลองแล้ง บ้านวังแดง11 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงออกระงับเหตุร่วมกับชาวบ้านในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 12.532

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810