นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 148
14/05/2563 กองสาธารณสุข กับผู้ประกอบกิจการตลาด ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัดตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา


Hits: 104
วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ออกดำเนินการมอบวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (วาตภัย) ในหมู่ที่ 1,2,3,6,7,11 จำนวน 13 ราย


Hits: 47
6 พ.ค.63 เวลา 10.00น. นายก อบต.วังแดง พร้อม จนท.อบต.วังแดง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่พักสงฆ์ป่าเขาเหล็ก ปรึกษาหารือ กับพระพิเชษฐ์ โทนสังข์อินทร์ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 กำนันตำบลวังแดง ปลัดอำเภอตรอน ข้อสรุปเบื้องต้น ขอใช้สถานที่ปฏิบัติธรรม (ศาลาอเนกประสงค์)ให้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 49
วันที่ 27 เม.ย.63 เวลา 08.30น. กองสาธารณสุข จนท.กองการศึกษา จนท.งานป้องกันและบรรเทา ร่วมกันดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา โควิด -19 หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง


Hits: 81
24/4/63  อบต.วังแดงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำน้ำยาทำความสะอาดเช็ดฆ่าเชื้อไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้ง12หมู่บ้านเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 พร้อมกับมอบหมายแบ่งเจ้าหน้าที่อีกชุด นำเจลล้างมือ และสเปรย์ทำความสะอาด ไปมอบให้กับด่านตรวจคัดกรองไวรัสโควิค-19 ทั้ง11ด่าน  เพื่อสนับสนุนการตั้งด่านคัดกรองศูนย์รับแจ้งบุคคลเข้าออกหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 หมู่บ้านและศาสนสถานในพื้นที่ตำบลวังแดง อำเถอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 83
22/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ ช่วงเช้าได้ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจัดงาน เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องที่จะไปร่วมงานวัดบ้านใหม่เยาวชน เนื่องจากจะมีงานเผาศพตอนช่วงบ่าย


Hits: 93
ระหว่างเดือนเมษายน 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 11
16/04/2563 อบต.วังแดง สนับสนุนเจลแอลกอฮอร์, สเปรย์ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให่แก่รพ.สต.วังแดง


Hits: 36
16/04/2563 อบต.วังแดงออกบริการ ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นล้ม ที่โรงเรียนวังแดง


Hits: 56
16/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณวัดวังแดง3


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810