copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336
Categories

Hits: 32
วันที่ 13 ต.ค. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับแจ้งเหตุ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ล้ม ในพื้นที่หมู่9 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถกระเช้า เข้าพื้นที่บริการประชาชน


Hits: 34
13 ตุลาคม อบต.วังแดง นำโดยท่านนายกสมนึก จำปา และพนักงาน ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ วัดบ้านวังแดงสอง หมู่ที่2 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 23
29 กันยายน วันนี้เวลา 9.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.วังแดง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 32
28 กันยายน วันนี้เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมร้องเพลงชาติในวันธงชาติไทยครบ 100 ปี ในวันที่ 28 กันยายน เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยและความสำคัญต่างๆก่อนที่จะมาเป็นธงชาติไทยจนถึงปัจจุบัน


Hits: 24
21 กันยายน เวลา 9.30 น. สำนักปลัด อบต.วังแดง จัดอบรมโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้กับพนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ อบต.วังแดง


Hits: 31
วันที่ 19 ก.ย.60 สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับส่วนเกษตร เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ และเตรียมเสาหลัก ปักธงชาติ จำนวน 170 ผืน เพื่อเตรียมประดับธงชาติ จากสายบ้านหัวดาน - บ้านใหม่โพธิ์เย็น ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 28 ต.ค.60


Hits: 17
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าชุมชนบ้านหัวดาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ปี2560 ผ่านระดับดี ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


Hits: 22
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป กองสวัสดิการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุและผู้พิการภายในตำบลวังแดงทั้งหมด 12 หมู่บ้าน 


Hits: 36
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  ขึ้น และได้จัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมี  นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  รวมทั้งสิ้น 4,596 ดอก  เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม  2560


Hits: 34
 จังหวัดอุตรดิตถ์มอบเกียรติบัตร ให้บ้านหัวดาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และบ้านใหม่โพธิ์เย็น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ส่วนบ้านห้วยพิกุลและบ้านวังหินพัฒนาได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด หมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810