copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 488 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.184
Categories

Hits: 3
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดงรุ่นที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 มี นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ มีการแสดงของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง โดยโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง  เป็นการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข


Hits: 6
 12 สิงหาคม 2563 นายประทีป ลำใย รองนายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 3
คณะผู้บริหาร​ และบุคลากรในส่วนราชการ อบต.วังแดง และประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ ในวันอังคารที่11 ส.ค.​2563 เวลา​09.00 น.​ ณ​บริเวณลานจอดรถ​ อบต.วังแดง​


Hits: 3
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563กองสาธารณสุข จัดทำโครงการ "สู่วัยชราอย่างสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ"


Hits: 1
วันเสาร์ที่ 8 ส.ค.2563 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563 #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง


Hits: 2
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อบต.วังแดงจัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง เดินทางถึงตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล และจะเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านตำบลฝายหลวงต่อไป


Hits: 0
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขออกพื้นที่พ่นยากำจัดยุงที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.วังแดง และโรงเรียนบ้านท่าอวน


Hits: 4
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักปลัด ร่วมกันประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว พร้อมประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.บริเวณหน้า อบต วังแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


Hits: 2
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง "กิจกรรมบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน" วันที่5-6สิงหาคม2563


Hits: 0
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรใหักับ อบต.วังแดง ที่สนับสนุนสถานที่แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 488 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.184

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810