นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 20
23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 12
19 ตุลาคม 2565วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชญาภา สุขดำรงมั่น เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 9 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของนาข้าวเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป


Hits: 13
วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) ที่โรงแรมเดอะพาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก อบต.วังแดง นำโดยนายภักดี บางโม้ เลขานุการนายกอบต.วังแดง เข้าร่วมประชุม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เวทีที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำ ฉบับที่ 1 ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงจัดทำร่างผังน้ำ และนำมารับฟังความคิดเห็นในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง


Hits: 20
17/10/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้ อบต.วังแดง ลงพื้นที่ เข้ามาแก้ไขดินคอสะพานทรุดที่หมู่8 บ้านหัวดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 33
13 ตุลาคม 2565 ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ดังนี้ 
– ​เวลา 07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
– เวลา 18:30 น.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 29
11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ได้ให้การสนับสนุนงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานที่มีมา ในอดีต โดยเริ่มต้นจากการจัดงานขนาดเล็ก จนกระทั่งได้พัฒนาเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นตามลำดับ และได้รับความร่วมมือจากวัด โรงเรียน ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุนในการ จัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนางกรรณชนก ขวัญนาง ปลัดอำเภอตรอน (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2565


Hits: 18
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด นิติกรและกองสวัสดิการ อบต.วังแดง ลงพื้นที่มอบห้องน้ำให้ กับผู้พิการที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการตำบลวังแดง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 ได้แก่ นางพุด เกิดแก้ว หมู่ที่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 17
10/10/2565 สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ พ.ต.ท. ธาวิน สุขพูล รอง.ผกก.ป.สภ.ตรอน ได้มาตรวจเยี่ยม ชี้แนะแนวทาง วิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีบุคคลอันตรายบุกเข้าโรงเรียน โดยมีข้อชี้แจง ดังนี้ 
 1.แนวทางการปฏิบัติตัว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ควรจัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
 2.ชี้แจงสายด่วนเบอร์โทรของ สภ.ตรอน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ยังได้นำของบริโภค (ขนม) มอบให้แก่ ศพด.อบต.วังแดง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของศูนย์


Hits: 8
7/10/2565 นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ได้เชิญ อปพร.มาประชุมดำเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่งานประจำปี ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ในวันที่ 10-11 ต.ค 65 วัดดอยสวรรค์ และวัดวังแดง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่ต่อไป


Hits: 12
 7/10/2565  เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ ติดป้ายห้ามรถบรรทุก หนักเกิน 21 ตันผ่าน เส้นบ้านใหม่เยาวชนไปบ้านหนองจะเข้ เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทรุดตัวของถนน ป้องกันไม่ให้ถนนเกิดความเสียหาย เป็นการรักษาอายุการใช้งานของถนนในระยะยาว ต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810