นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 23 guests online
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816
Categories

Hits: 0

อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ รถลาก, รถไฟ และ ข้อความ


Hits: 0

ประชาสัมพันธ์ประชาชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา อบต.วังแดง กำหนดดำเนินการกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ร่วมกับอำเภอตรอน) ในวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พร้อมกันก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงทับกระดาน การแต่งกายจิตอาสา เสื้อสุภาพโทนสีเหลือง (ให้นำอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด,มีด,ถุงดำ ฯลฯ เข้าร่วมการพัฒนาพื้นที่) ครับ


Hits: 0

กองสาธารณสุขดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ศพด.อบต.วังแดงอาทิตย์ละครั้ง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ประตูหมุน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หมอก และ ถนน


Hits: 0

นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกคลองบางกรอง พื้นที่ บ้านวังแดง หมู่ 6 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ถนน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ถนน และ พื้นหญ้า


Hits: 0

🐕อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง ร่วม จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริการทำหมันและฉีดวัคซีนฯฟรี🐈‍⬛
โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ แคลริเน็ต
+6


Hits: 0

เฝ้าระวัง‼️และป้องกันยุงลาย🦗🦗ให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก
ขณะนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน อบต.วังแดง มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ทุกท่าน ทุกชุมชน ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับผม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ


Hits: 0

กองสาธารณสุข ได้รับการประสานจาก รพ.สต.วังแดง พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย หมู่7 บ้านห้วยพิกุล 1.นายสมชาย ใจสอน 2.ด.ชธนากร มีรอด แล้วดำเนินการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน และให้ความรู้กับประชาชนร่วมกันค้นหาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายภายในที่พักอาศัย และบริเวณใกล้เคียงภายในชุมชน ทุกๆ 7 วันอย่างต่อเนื่อง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังตั้งแคมป์, หมากรุก และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน


Hits: 0

อบต.วังแดง เร่งระดมดับเพลิงสกัดไฟ ป้องกันไหม้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน ดำเนินการดูแลและควบคุมเเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกพื้นที่บ้านวังแดงหมู่ 3 เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่อาจลุกลาม หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสร้างความเสียหายได้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ไฟ, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า


Hits: 0

🍀ทีมงานซ่อมประปากองช่างอบต.วังแดง🍀 วันนี้ได้ทำการซ่อมท่อแตกชำรุดหมู่12 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ
🤗🤗

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน


Hits: 0

อบต.วังแดงจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศDLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  6-9 ก.ค.66 ณ โรงแรม riverside hotel

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, แว่นกันแดด และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ฝูงชน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810