นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 12.532
Categories

Hits: 52
สนง.จัดหางานฯร่วมกับอบต.วังแดงจัดโครงการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะกับวัน และประสบการณ์กิจกรรม1อำเภอ1ภูมิปัญญาหลักสูตร"การทำปลาส้มโบราณ"ระหว่างวันที่ 3-6ส.ค.2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.11


Hits: 82
ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบลวังแดง กำหนดให้ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ให้ทุกคน ร่วมกันความสะอาดอาคารสถานที่ (ห้องเรียน,ห้องน้ำ, พื้นที่ภายใน – ภายนอกอาคาร...ฯลฯ) ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ ที่จะใช้เป็นสถานที่กักกันโรค จึงขอแจ้งให้ทุกคนนำวัสดุ อุปกรณ์มาทำความสะอาด สถานที่ร่วมกัน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 51
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.วังแดงได้ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด -19 ตามบ้านพักที่อยู่อาศัย หมู่6 และหมู่7 ต.วังแดง สถานที่กักตัวจากผู้เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และจังหวัดเสี่ยงตามประกาศของจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกจากทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดตามที่พักและที่กักตัวแล้ว ตามถนนรั้วบ้านและถนนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนะนำและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ งดออกสังสรรค์ งดออกไปสถานที่แออัด ลดการแพร่เชื้อ พกเจลล้างมือ ใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้


Hits: 58
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข​อำเภอตรอน
ลงพื้นที่โรงเรียน​บ้านหัวดาน​ หมู่ที่​ 8​ ต.วังแดง เพื่อเตรียม​ความพร้อม​เรื่องสถานที่กักตัวกลุ่ม​เสี่ยง​ COVID​-19​ 


Hits: 18
5 ก.ค. 2564 กองสวัสดิการและหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้กับนางสาวลอน ปานใย หมู่ 7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 56
ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในบริเวณสถานที่ราชการ ทุกกองในสังกัด อบต.วังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 15
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดง และสถานีตํารวจภูธรตรอน จัดทําโครงการ/ กิจกรรมในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง(ปฏิบัติการ Re X-Ray) ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบําบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตําบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตําบลวังแดง


Hits: 200
ระหว่างเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12


Hits: 54
 ในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. 64 อบต.วังแดง เข้าร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด  ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 40
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังแดง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ม.11 บ้านวังแดง จำนวน 2 ราย ม.8 บ้านหัวดาน จำนวน 2 ราย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 12.532

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810