copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 20
กิจกรรมทอดแหประจำปี 2561 เริ่มแล้ว ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามสถานีประมงน้ำจืด จ.อุตรดิตถ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 สถานที่ติดต่อสอบถาม อบต.วังแดง (055) 491506 ประเพณีทอดแหบึงทับกระดาน เป็นกิจกรรมที่ชาวตำบลวังแดงได้สืบทอดมานาน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจกันอย่างคับคั่ง


Hits: 20
วันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้จัดงาน โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และการละเล่นพื้นบ้าน สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การละเล่นพื้นบ้านและการเล่นน้ำสงกรานต์


Hits: 9
วันที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง


Hits: 6
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. อบต.วังแดง ได้ดำเนินการทำกิจกรรมการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big cleaning day”ในบริเวณถนนสองข้างทางถนนสาย 1204 ตลอดสาย


Hits: 5
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดแหบึงทับกระดานประจำปี2561 ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ใหญ่บุญส่ง โทร 0846208472.


Hits: 6
วันที่ 2 เม.ย.61อบต.วังแดง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 14
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 เข้าสู่การแสดงของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นอนุบาล หลังเวทีเต็มไปด้วยบรรดาคุณแม่และผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลชั้นอื่นที่มาร่วมงาน วันนี้เป็นวันแห่งความสุขของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ที่เห็นเจ้าตัวน้อยสวมชุดปริญญาน่ารัก ขอชื่นชม ยินดีกับทุกๆ ครอบครัว ที่ลูกๆ ของเราสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล และมุ่งหน้าเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา และเชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง จะได้รับความไว้วางใจจากท่าน ...


Hits: 21
24 มี.ค.61 เวลา 11.00น.สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับประสานขอสนับสนุนรถน้ำล้างทำความสะอาด อุโบสถ วัดบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 5 จะมีงานอุปสมบทในวันพรุ่งนี้


Hits: 54
วันที่ 23 มี.ค.61 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภัยและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น... ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี


Hits: 59
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้ามารับวัคซีนจากอบต.วังแดง เพื่อออกบริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810