copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336
Categories

Hits: 12
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ลดเหล้า เข้าพรรษา” เพื่อรณรงค์ให้คนในตำบลวังแดง ลด ละ เลิก การดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษา โดยร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ วัด และโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานี้


Hits: 13
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ พมจ.อุตรดิตถ์. ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 14 ราย
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561


Hits: 4
ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.วังแดง โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” / โครงการ “อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่” ณ วัดบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 18
11/07/61 กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย "Big Cleaning Day" ณ บริเวณหน้าสำนักงานและบริเวณห้องทำงาน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยน่ามองขององค์กร โดยมีท่านผู้บริหารและพนักงานในองค์ร่วมดำเนินกิจกรรม


Hits: 12
วันที่ 10 ก.ค. 61เวลา 09.00 น. คณะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่คัดเลือกตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง โดยมี นายสมนึก  จำปา นายกอบต.วังแดง  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เเละ คณะกรรมการสารสนเทศตำบล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการคัดเลือกครั้งนี้ด้วย


Hits: 8
วันที่ 7 ก.ค.61 เวลา 15.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อบต.เฉลิม อบต.ไผ่ ได้ดำเนินการล้างทำความระบบบ่อกรองน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพิกุลทอง และส่งน้ำอุปโภคให้กับวัดห้วยพิกุลทอง จำนวน 2,000 ลิตร


Hits: 9
6 กรกฎาคม 2561 อบต.วังแดง นำโดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และกองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง เข้ารับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องบอลลูน โรงแรมสีหราช


Hits: 11
 5 ก.ค.61 เวลา 09.09น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการประดับธงชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 ก.ค.61 และได้ดำเนินการติดตั้งป้าย ศูนย์รถเกษตรกรรมปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบวังแดง


Hits: 6
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายธีระ ลำใย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามด้วยคณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทน เข้ารับรางวัลธัญลักษณ์อวอร์ด ดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทชุมชนหรือหมู่บ้านที่ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องแกนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


Hits: 8
วันที่ 3 ก.ค.2561 เวลา 09.00 น.งานป้องกันร่วมกับกองช่างและกองเกษตร อบต.วังแดง ได้สนับสนุนตั้งเต้นท์ พร้อมเก้าอี้ 50 ตัว ให้กับสาธารณสุขอำเภอตรอน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  ตามโครงการ 3 ล้าน 3ปี  ณ ปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์แยกวังโป่ง - ข่อยสู่ง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810