นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 690 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.773
Categories

Hits: 39
20/05/2563 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 21
18 พ.ค.63 เวลา 09.30น. กองสาธารณสุข,กองการศึกษา,สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6


Hits: 25
15/05/2563 วันนี้ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่บ้านป่าควง ม.9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รถน้ำ อบต เข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้เรียบร้อย


Hits: 62
14/05/2563 กองสาธารณสุข กับผู้ประกอบกิจการตลาด ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัดตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา


Hits: 57
วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ออกดำเนินการมอบวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (วาตภัย) ในหมู่ที่ 1,2,3,6,7,11 จำนวน 13 ราย


Hits: 34
6 พ.ค.63 เวลา 10.00น. นายก อบต.วังแดง พร้อม จนท.อบต.วังแดง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่พักสงฆ์ป่าเขาเหล็ก ปรึกษาหารือ กับพระพิเชษฐ์ โทนสังข์อินทร์ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 กำนันตำบลวังแดง ปลัดอำเภอตรอน ข้อสรุปเบื้องต้น ขอใช้สถานที่ปฏิบัติธรรม (ศาลาอเนกประสงค์)ให้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 23
วันที่ 27 เม.ย.63 เวลา 08.30น. กองสาธารณสุข จนท.กองการศึกษา จนท.งานป้องกันและบรรเทา ร่วมกันดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา โควิด -19 หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง


Hits: 49
24/4/63  อบต.วังแดงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำน้ำยาทำความสะอาดเช็ดฆ่าเชื้อไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้ง12หมู่บ้านเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 พร้อมกับมอบหมายแบ่งเจ้าหน้าที่อีกชุด นำเจลล้างมือ และสเปรย์ทำความสะอาด ไปมอบให้กับด่านตรวจคัดกรองไวรัสโควิค-19 ทั้ง11ด่าน  เพื่อสนับสนุนการตั้งด่านคัดกรองศูนย์รับแจ้งบุคคลเข้าออกหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 หมู่บ้านและศาสนสถานในพื้นที่ตำบลวังแดง อำเถอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 48
22/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ ช่วงเช้าได้ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจัดงาน เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องที่จะไปร่วมงานวัดบ้านใหม่เยาวชน เนื่องจากจะมีงานเผาศพตอนช่วงบ่าย


Hits: 52
ระหว่างเดือนเมษายน 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 690 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.773

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810