copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 602 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.068
Categories

Hits: 0
29 พ.ค.2562 เวลา 10.00-12.40 น. กองสวัสดิการฯลงพื้นที่ร่วมกับ พมจ. เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3 ราย
1.นางณฤดี วุ่นกรัด 13 ม.4
2.นางมาลัย นวลประดิษฐ์ 294/3 ม.3
3.นายจำปี เกตุกั้น 280/4 ม.3


Hits: 0
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 05:00 น. อบต.วังแดงได้จัดโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานของศูนย์ฺปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติต โดยมีท่านนายกท่านรองท่านปลัดอบต.วังแดง พนักงานอบต.วังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้บำบัดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 0
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณวัดวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 08:30 น. อบต.วังแดง นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยทางอบต.วังแดงได้ทำการปลูกต้นไม้และแจกน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วม ณ หมู่ที่ 8 บ้านหัวดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่1  สัปดาห์ที่3
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีการร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย


Hits: 0
วันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 16.16น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบให้ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปมอบสังกะสีจำนวน 1 แผ่นให้กับน.ส.สมฤทัย ยศปัญญา 209 หมู่ที่ 3 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ค 62


Hits: 0
วันที่ 10พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 ที่ผ่าน จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 0
วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น สำนักปลัด ร่วมกับ เยาวชน TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม สร้างรายได้ (อบรมทำขนม) ซึ่งมีกลุ่มเยาวชน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Hits: 0
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 14.30 น.สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับแจ้งเหตุว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้างทางและกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน ณ ทางแยกด่านตราชั่งขาเข้าหมู่บ้านห้วยพิกุลทอง งานป้องกันได้นำรถน้ำดับเพลิงเข้าพื้นที่ระงับเหตุร่วมกับ อบต.น้ำอ่าง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตรอน สภ.ป่าคาย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนจำนวน 3 หลังคาเรือน ในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลงและควบคุมเพลิงไว้ได้


Hits: 0
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 10.00น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ส่งมอบสังกะสี ให้กับนาย สงวน นพรัตน์ บ้านเลขที่ 148 ม.11 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 602 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.068

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810