นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.307
Categories

Hits: 88
01/06/2565 นายวินัยระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ ดูการดำเนินงานโครงการขุดสระน้ำเก็บน้ำเพื่อใช้ในกิจการระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง ตำบลวังแดง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่และมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี


Hits: 82
“มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”28/05/2565 ช่วงเช้า อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ พร้อมทีมงานกองช่างได้เข้ามาแก้ไขดินคอสะพานทรุดที่หมู่8บ้านหัวดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ช่วงบ่ายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องหมู่3 ฝนตกหนักเมื่อวานน้ำท่วมไร่มันกับท่วมไร่อ้อย ได้ทำการขุดล่องระบายน้ำ ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ..


Hits: 73
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังแดง และประชาชนจิตอาสาหมู่ที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านท่าอวน หมู่ที่ 1 เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพันธุ์ไม้สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน


Hits: 65
15/01/2565 นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมทีมงาน ระดมทุกสรรพกำลังในการสู้วิกฤตโควิดเคียงข้างประชาชน จึงได้ร่วมผนึกกำลัง พรรคเพื่อไทย มาช่วยกันพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโควิด-19  พบผู้ติดเชื้อหลายราย ประชาชนจึงมีความวิตกกังวล ดังนั้นจึงนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในเขตตำบลวังแดง


Hits: 73
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และชมรมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงครั้งที่ 1/2565วันอังคารที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมพิจารณาการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 การใช้มาตรฐานการศึกษาและการตั้งค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ต่อไป


Hits: 135
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยนำรถแบคโฮร์และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเข้าทำความสะอาดสถานที่และปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมสถานที่ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) 


Hits: 41
 5 พ.ค.65 เวลาประมาณ 17.30น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับประสานจาก เลขาฯ ว่าได้เกิดเหตุเพลิงใหม้ ม.4 จึงนำรถน้ำดับเพลิงออกไปโดยมี นายก.อบต.วังแดง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านเลขที่ 103/1 ม.4 ต.วังแดง เขตเทศบาลตรอน เจ้าของ นางนกเล็ก  จิ๋วอยู่ อายุ 66ปี อาชีพ ค้าขาย  มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 3ราย ครับเสียหายทั้งหลัง 


Hits: 94
29/04/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ ไปดูการทำถนนหมู่ 11 หมู่ 6 และหมู่ 9 รวมทั้งให้เร่งปรับปรุงเส้นทางเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยแก่ประชาชน


Hits: 80
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณเส้นหน้าร้านตะรอน เส้นรอบบึงและเส้นซอย8ของหมู่11


Hits: 61
27/04/2565 วันนี้เวลา 09.00 น. ท่านนายก รองนายกและเลขาฯ นายก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.วังแดง ผอ.กองสวัสดิการฯ และตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ม.2 วังแดง แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำ ณ วัดวังแดง2


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.307

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810