นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 26
 12 สิงหาคม 2563 นายประทีป ลำใย รองนายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 41
คณะผู้บริหาร​ และบุคลากรในส่วนราชการ อบต.วังแดง และประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ ในวันอังคารที่11 ส.ค.​2563 เวลา​09.00 น.​ ณ​บริเวณลานจอดรถ​ อบต.วังแดง​


Hits: 26
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563กองสาธารณสุข จัดทำโครงการ "สู่วัยชราอย่างสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ"


Hits: 15
วันเสาร์ที่ 8 ส.ค.2563 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563 #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง


Hits: 13
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อบต.วังแดงจัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง เดินทางถึงตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล และจะเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านตำบลฝายหลวงต่อไป


Hits: 24
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขออกพื้นที่พ่นยากำจัดยุงที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.วังแดง และโรงเรียนบ้านท่าอวน


Hits: 22
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักปลัด ร่วมกันประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว พร้อมประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.บริเวณหน้า อบต วังแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


Hits: 5
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง "กิจกรรมบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน" วันที่5-6สิงหาคม2563


Hits: 7
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรใหักับ อบต.วังแดง ที่สนับสนุนสถานที่แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน


Hits: 34
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ชุดปฏิบัติการตำบลมั่นคง ประจำตำบลวังแดงร่วมกันตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าวัดวังแดงสอง ตำบลวังแดง และออกตรวจลาดตระเวนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810