copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047
Categories

Hits: 12
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง นำโดยนายกสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับ ปปส.ภาค 6 , ศป.ปส.อ.ตรอน และโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 139 คน ผลการตรวจไม่พบสารเสตติดในนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง


Hits: 13
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง รองนายก อบต.วังแเดง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานสังกัด อบต.วังแดง โดยได้รับเกียรติจากนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอเป็นเกียรติร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ให้กับนางสายฝน สาน้อย จำนวนเงิน 50,000 บาท และนางสาววันทนา แสงทอง จำนวน 7,590 บาท หมู่ที่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บ้านประสบภัย


Hits: 7
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 1
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณจากนายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน โดยรับโล่และประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด และผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่ยระดับอำเภอ นางนิตยา  จัดกัด และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ ดีเด่นระดับอำเภอ นางสาวพิมพ์ประภา  เผื่อนยิ้ม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.วังแดง


Hits: 2
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะประชาชนในตำบลวังแดง จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและมีการเรียนรู้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


Hits: 10
วอนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย สามีเพิ่งเสียชีวิตไม่ถึง 100 วัน บ้านมาถูกไฟไหม้พร้อมอุปกรณ์ทำมาหากิน นายธีระ ลำใย ผู้ใหญ่บ้านวังแดง ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินบริจาคแก่ นางสายฝน สาน้อย อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 275/1 ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์ให้ความช่วยเหลือสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่นางสายฝน สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 577-015392-1 ชื่อบัญชีนาง สายฝน สาน้อย หรือบริจาควัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประสานงานได้ที่ นายธีระ ลำใย ผู้ใหญ่บ้านวังแดง ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทร. 090-9508489


Hits: 8
อบต.วังแดง เข้าร่วมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดมหกรรม ”กินปลา หน้าบึง” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดปลาในพื้นที่ . วันนี้ (27 ส.ค.) ที่บึงทับกระดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดมหกรรม “กินปลา หน้าบึง” ของอำเภอตรอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตรอน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก .. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลา กระตุ้นการตลาดปลาและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรในพื้นที่ และเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตรอน โดยหวังว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ จะไม่ใช่เพียงทางผ่านของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันกินปลาเผาเกลือใน 3 นาที การแข่งขันทำอาหารเมนูปลา การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของดีของตำบลต่างๆ ในอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ . สำหรับบึงทับกระดาน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ และเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ภายในมีการจัดแต่งสวนสาธารณะที่ร่มรื่น และศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยกรมประมง สนับสนุนการปล่อยพันธุ์ปลาเป็นประจำทุกปี


Hits: 3
วันที่ 26 ส.ค.62 วันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 09.00น. นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นางพรชนิตว์ กาญจนมณีสเถียร รองนายก อบต. ลงพื้นที่พร้อม จนท.อบต.สำรวจความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่ 3 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมและให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในเวลาต่อมาร่วมต้อนรับ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอนกิ่งกาชาดอำเภอตรอนและคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย และได้มอบเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย ส่วนผู้ใจบุญที่จะร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของเครื่องใช้ สามารถบริจาคได้ที่บ้านผู้ประสบภัย (ซอย 2.1 หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง )


Hits: 0
วันที่ 26 ส.ค.62 อบต.วังแดง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ และฝึกด้านอาชีพเพิ่มรายได้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมทั้ง 12 หมู่บ้านจำนวน 60คน
กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อการเข้าถึง การใช้ประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ ของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน “กิจกรรมการทำยาดม ยาหม่องสมุนไพรและน้ำมันเหลือง”ณ อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) รพ.สต.วังแดง


Hits: 4
วันที่ 26 ส.ค.62  กองการศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะครู​บุคลากรการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ อบต.วังแดง​ ระหว่างวันที่​26-27 สิงหาคม​2562 ณ​ จังหวัดสุโขทัย นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง (กิจกรรมผูกผ้า จับจีบผ้าและการจัดดอกไม้) ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810