copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.149 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.569
Categories

Hits: 20
รองนายก อบต.วังแดงเข้ารับโล่รางวัลอปท.ดีเด่น งานด้านขยะ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการด้านสาธารณสุข ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความกินดี อยู่ดี และมีความสุขอย่างต่อเนื่อง   วันนี้ (25 ต.ค. 61) ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการด้านสาธารณสุข โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 15 รางวัล และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 192 แห่ง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้ารับรางวัลในครั้งนี้


 เทโว 2561 (10 pictures)
Hits: 26
25 ต.ค. 61 อบต.วังแดงสนับสนุนและเข้าร่วมจัดงานใหญ่  ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การแสดงดนตรีย้อนยุค ลิเก และมวยไทย  โดยมีการจัดทำกันมาเป็นประเพณีติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี


Hits: 11
ตามที่ พมจ.ออกมาสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ที่ผ่านการพิจารณและได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวนรายละ 2,000 บาท พมจ.อุตรดิตถ์ ได้ออกมามอบเช็คเงินสดในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 จำนวน3รายค่ะ
1.นายบุญนาค ยอดยิ่ง หมู่ที่ 4
2.นางจำรัส วัลลิภาภรณ์ หมู่ที่ 6
3.นางทร เม่นวังแดง หมูที่ 10


Hits: 12
ตามที่ พมจ.ออกมาสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ที่ผ่านการพิจารณและได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวนรายละ 2,000 บาท
จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1.นางสาวพิมพ์ผกา เหล็กแย้ม หมู่ที่ 1 
2.นางทิพมล บำเพ็ญสุข หมู่ที่ 3 
3.นายสาธิต ยิ้มอ่ำ หมู่ที่ 6
4.นาทวี ยิ้มหยอก หมู่ที่ 7
5.นางสาวบุษกร พุ่มห่าน หมูที่ 8
6.นางไสว ชาวเวียง หมู่ที่ 12
และทาง พมจ.อุตรดิตถ์ จะออกมามอบเช็คเงินสดในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
1.นายบุญนาค ยอดยิ่ง หมู่ที่ 4
2.นางจำรัส วัลลิภาภรณ์ หมู่ที่ 6
3.นางทร เม่นวังแดง หมูที่ 10


Hits: 19
ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ทุกท่าน  ขอร่วมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ปิยะมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 22
อบต.วังแดง นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมใจกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและกวาดที่ทำการในวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61


Hits: 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อบต.วังแดง ร่วมต้อนรับคณะทหารพัฒนา ช.3 พัน 302 ร่วมดูงานโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. บ้านหาดกรวด - ห้วยพิกุลทอง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 3
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ได้ดำเนินการประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


Hits: 10
วันที่ 17 ต.ค.61 เวลา 09.00น. สำนักปลัด อบต.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ผู้นำชุมชน ร่วมกับจิตอาสาบ้านวังแดง ได้ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ซ่อมแซมถนน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งจัดงานประเพณี งานตักบาตรเทโวโลหนะ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดวังแดง


Hits: 5
คณะครูร่วมกับนักเรียน ชั้นบริบาล อนุบาล1 เรียนรู้นอกสถานที่ ดูวิธีการประดิษฐ์เปรตและสัตว์นรกต่างๆ เพื่อใช้เดินขบวนในวันเทโวโรหะนะ ของชาววังแดง ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.149 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.569

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810