นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 45
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)


Hits: 21
วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายกพร้อมผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจรรมจิตอาสาฯ ณ บ้านผู้ช่วย นิกร จันทร์ยวง หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 14
01/09/65 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงเยี่ยมบ้าน นายนิกร จันทร์ยวง และนางเกษศรินทร์ มีอุบล ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน โดยได้รับถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือรายละ3,000.-บาท


Hits: 22
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารอบต.วังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นายนิกร จันทร์ยวง ผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้ หมู่ที่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 39
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมได้ออกมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ปี2565 จำนวน2หลัง 
 1.บ้านนางจำรัส วัลลิภากรณ์ ม.6 
 2.บ้านนางเกษม ศรีสมบูรณ์ ม.11


Hits: 53
30 - 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน แจกวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง ช่วยบ้านวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 38
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง 


Hits: 40
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)


Hits: 41
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 22.00 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน ที่บ้านใหม่โพธิ์เย็น  ม.10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ บ้านดังกล่าวเป็นของ นางอุ่นเรือง อ้นวังแดง ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งพักอาศัยอยู่กับสามีและลูกชาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังและผู้พักอาศัยภายในบ้านได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3คน ทาง อบต.วังแดงจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่า
🙏🙏ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านครอบครัว นายนิกร จันทร์ยวง 14/15 หมู่10. ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ชื่อบัญชี นาย นิกร จันทร์ยวง
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 5270126095
T.0864468979


Hits: 0
26/08/2565 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่โพธิ์เย็นมีหลายรูปแบบฝีมือปราณีต
ที่ตั้ง กลุ่มสตรีตำบลวังแดง 50/2 หมู่ที่ 6 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ติดต่อสอบถาม 083-8772219 ผู้ใหญ่เนตร
082-5095970 ผู้ช่วยประเทือง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810