copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047
Categories

Hits: 11
11/07/61 กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย "Big Cleaning Day" ณ บริเวณหน้าสำนักงานและบริเวณห้องทำงาน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยน่ามองขององค์กร โดยมีท่านผู้บริหารและพนักงานในองค์ร่วมดำเนินกิจกรรม


Hits: 8
วันที่ 10 ก.ค. 61เวลา 09.00 น. คณะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่คัดเลือกตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง โดยมี นายสมนึก  จำปา นายกอบต.วังแดง  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เเละ คณะกรรมการสารสนเทศตำบล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการคัดเลือกครั้งนี้ด้วย


Hits: 4
วันที่ 7 ก.ค.61 เวลา 15.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อบต.เฉลิม อบต.ไผ่ ได้ดำเนินการล้างทำความระบบบ่อกรองน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพิกุลทอง และส่งน้ำอุปโภคให้กับวัดห้วยพิกุลทอง จำนวน 2,000 ลิตร


Hits: 3
6 กรกฎาคม 2561 อบต.วังแดง นำโดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และกองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง เข้ารับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องบอลลูน โรงแรมสีหราช


Hits: 6
 5 ก.ค.61 เวลา 09.09น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการประดับธงชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 ก.ค.61 และได้ดำเนินการติดตั้งป้าย ศูนย์รถเกษตรกรรมปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบวังแดง


Hits: 2
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายธีระ ลำใย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามด้วยคณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทน เข้ารับรางวัลธัญลักษณ์อวอร์ด ดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทชุมชนหรือหมู่บ้านที่ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องแกนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


Hits: 5
วันที่ 3 ก.ค.2561 เวลา 09.00 น.งานป้องกันร่วมกับกองช่างและกองเกษตร อบต.วังแดง ได้สนับสนุนตั้งเต้นท์ พร้อมเก้าอี้ 50 ตัว ให้กับสาธารณสุขอำเภอตรอน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  ตามโครงการ 3 ล้าน 3ปี  ณ ปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์แยกวังโป่ง - ข่อยสู่ง


Hits: 4
ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกรฎาคม 2561 เวลา13.30น. กองสวัสดิการสังคม 
จัดการประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง


Hits: 2
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  ด้วยการประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระฉายาลักษณ์พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2561


Hits: 4
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำผู้พิการ ม.3 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2564 ณโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810