นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 38
10/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมซุ้มอำเภอตรอน เป็นผู้ประสานงานประจำร้านกาชาดอำเภอตรอน ใน“งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566”


Hits: 38
06/01/2566  นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่ดูหน้างานคลองตายุง ใช้รถแบ็คโฮร์ของ อบต.วังแดง มาปั้นคันคลองให้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่6 บ้านใหม่โพธิ์เย็นรอยต่อกับตำบล บ้านแก่ง


Hits: 30
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อย จุดบริการประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 คาดว่า 7 วันอันตราย ช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 2565 - 4 ม.ค.2566 จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวต่างจังหวัดจำนวนมาก โดยเฉพาะวันที่ 29 และ 30 ธ.ค.2565 และขากลับช่วง 3 - 4 ม.ค.2566     ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจราจร ให้ประชาชนเกิดความคล่องตัว และลดอุบัติเหตุทางถนน 


 no gift policy (3 pictures)
Hits: 38
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.วังแดง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และร่วมกันประกาศเจจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนันในการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิด no gift policy


Hits: 52
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน และการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและควรส่งเสริมในภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น


Hits: 74
ในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายวัชรากร มีอุบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 


Hits: 51
วันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคมเวลา 9.30น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกับสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำฯบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ 6 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายและสถานะการเงินรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคจากสมาชิกและการติดตามการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มฯในรอบปีที่ผ่านมา ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 6 บ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 9
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ส่งตัวแทน ร่วมรับมอบเงินและสิ่งของ เพื่อนำส่ง “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566” โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ พ่อค้า และประชาชน รวมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 67
พิธีปล่อยแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ท่าน้ำวัดวังแดง หมู่ ๓ ตำบลวังแดง เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2565 โดยมีนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดงกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง ประกอบด้วย แพ “เอกองค์อัมรินทร์” ซึ่งเป็นแพนำร่องของเทศบาลตำบลตรอน ตามด้วยแพประธาน “นวมินทร์มหาราช” ของ อบต.วังแดง และแพในขบวน ได้แก่ แพ “ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ของ อบต.น้ำอ่าง, แพ “อัครศิลปิน” ของ อบต.ข่อยสูง, แพ “ภูมินทร์ภัทรราชัน” ของ อบต.บ้านแก่ง, แพ “คุ้มเกล้าประชาสุขสันต์” ของ อบต.หาดสองแคว และแพ “ราชันแห่งราชา” ของเทศบาลตำบลบ้านแก่ง โดยมีกิจกรรมภายในงานตลอดทุกท่าน้ำ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงพลุไฟเฉลิมพระเกียรติฯ, การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, การแสดงดนตรีสากล, รำวงย้อนยุค พร้อมชม ชิม ช้อป สินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม หรือชิมอาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาดของจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 59
พิธีเปิดงานประเพณีไหลแพไฟฯ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ท่าน้ำวัดวังแดง หมู่ ๓ ตำบลวังแดง เวลา ๑๗.๓๐ น. - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน พร้อมกัน โดย นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นอภ.ตรอน เป็นประธานในพิธี และนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง กล่าวรายงาน ณ ปะรำพิธี วัดวังแดง ๓ - การแสดงของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จำนวน ๓ ชุด- เริ่มกิจกรรมโชว์ฉลองของแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ของตำบลวังแดง ตำบลช่อยสูง ตำบลน้ำอ่าง และตำบลหาดสองแคว- การแสดงดนตรี- ชมกระทงสายจากภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลวังแดง- กิจกรรมร้านค้าชุมชน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810