นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 690 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.773
Categories

Hits: 49
วันที่ 13 สิงหาคม 2564  คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ สส.ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พร้อมคณะมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน) ซึ่งการรับมอบถุงยังชีพเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประชาชนที่มารับถุงยังชีพ ต้องสวมหน้ากาก ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์เจล และการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำ ด้วย


Hits: 0
อบต.วังแดง ดำเนินการจัดเตรียมนพร้อม จัดอาหารเครื่องดื่มให้ผู้กักตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ 1 รพ.สต.บ้านวังแดง ได้แก่ หมู่1 จำนวน 2 ราย หมู่4 จำนวน 3 ราย หมู่5 จำนวน 6 ราย หมู่9 จำนวน 1 ราย รวม 12 ราย 2 รพ.สต.วังแดง ได้แก่ หมู่8 จำนวน 2 ราย หมู่10 จำนวน 1 ราย หมู่6 จำนวน 5 ราย หมู่3 จำนวน 1 ราย หมู่7 จำนวน 1 ราย รวม 10 ราย


Hits: 36
ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบลวังแดง อบต.วังแดง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 34
สนง.จัดหางานฯร่วมกับอบต.วังแดงจัดโครงการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะกับวัน และประสบการณ์กิจกรรม1อำเภอ1ภูมิปัญญาหลักสูตร"การทำปลาส้มโบราณ"ระหว่างวันที่ 3-6ส.ค.2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.11


Hits: 52
ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบลวังแดง กำหนดให้ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ให้ทุกคน ร่วมกันความสะอาดอาคารสถานที่ (ห้องเรียน,ห้องน้ำ, พื้นที่ภายใน – ภายนอกอาคาร...ฯลฯ) ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ ที่จะใช้เป็นสถานที่กักกันโรค จึงขอแจ้งให้ทุกคนนำวัสดุ อุปกรณ์มาทำความสะอาด สถานที่ร่วมกัน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 39
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.วังแดงได้ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด -19 ตามบ้านพักที่อยู่อาศัย หมู่6 และหมู่7 ต.วังแดง สถานที่กักตัวจากผู้เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และจังหวัดเสี่ยงตามประกาศของจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกจากทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดตามที่พักและที่กักตัวแล้ว ตามถนนรั้วบ้านและถนนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนะนำและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ งดออกสังสรรค์ งดออกไปสถานที่แออัด ลดการแพร่เชื้อ พกเจลล้างมือ ใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้


Hits: 34
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข​อำเภอตรอน
ลงพื้นที่โรงเรียน​บ้านหัวดาน​ หมู่ที่​ 8​ ต.วังแดง เพื่อเตรียม​ความพร้อม​เรื่องสถานที่กักตัวกลุ่ม​เสี่ยง​ COVID​-19​ 


Hits: 14
5 ก.ค. 2564 กองสวัสดิการและหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้กับนางสาวลอน ปานใย หมู่ 7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 42
ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในบริเวณสถานที่ราชการ ทุกกองในสังกัด อบต.วังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 10
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดง และสถานีตํารวจภูธรตรอน จัดทําโครงการ/ กิจกรรมในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง(ปฏิบัติการ Re X-Ray) ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบําบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตําบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตําบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 690 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.773

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810