นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 29
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีรถไฟตรอน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 23
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวีระ ฉิมเลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 65
วันนี้ (11 ต.ค.64) นายวีระ ฉิมเลี้ยง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.วังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ของ อบต.วังแดง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าเดิม ซึ่งมีความเข้าใจกระบวนการรับสมัคร มีเพียงส่วนน้อยที่สอบถามในเรื่องหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งกฎหมายได้กำหนดขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ในพื้นที่ อบต.วังแดง มี 12 หมู่บ้าน มีเขตการเลือกตั้ง12 เขต สมาชิก อบต.เขตละ 1 คน ทั้งนี้กำหนดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.  ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.2564 เวลา 08.00-17.00 น. ทาง อบต. ได้จัดพนักงานดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง การให้เดินทางเข้า-ออก ทางเดียว และจัดจุดตรวจวัดอุณภูมิ เจลล้างมือบริการ จัดโต๊ะเขียนใบสมัคร-ตรวจเอกสาร โดยมีการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. ต้องมีอายุไม่ตำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง นายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครนายก อบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายกำหนด


Hits: 10
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ กปท. ที่ให้ความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมเป็นแบบอย่าง มีส่วนสนับสนุนการเฝ้าควบคุมโรคโควิด ๑๙ ในชุมชน สนับสนุนงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก และมีผลงานภาพรวมดีเยี่ยม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก จึงขอมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นแบบอย่างการดำเนินงานและการบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) 


Hits: 20
ผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัด อบต.วังแดง ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เวลา 8.00 น. ณ หน้าเสาธง อบต.วังแดง


Hits: 41
วันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 11.00น โดนนายประทีป ลำใย รองนายกฯ พร้อมด้วย กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยจากพายุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน ดังนี้ 1. หมู่ที่ 11 จำนวน 2 หลังคาเรือน 2. หมู่ที่ 5 จำนวน 1 หลังคาเรือน และดำเนินการช่วยเหลือ ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบเหตุวาตภัย ตามระเบียบต่อไป.


Hits: 19
14/09/2564 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 4,500 ตัว ณ บึงทับกระดาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่อบต.วังแดง และอำเภอตรอน ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ 


Hits: 18
27/08/2564 เวลา13.30น. บ้านพักเด็กฯ และ พมจ.จะลงเยี่ยมเคสแม่เด็กเสียชีวิตด้วยโควิด19 ด.ช.กฤติพงศ์ เพ็ชรภู่ อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 6 ต.วังแดง เพื่อขอทุนการศึกษาพระราชทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขอรับการช่วยเหลือผู้ประปัญหาทางสังคม


Hits: 24
25/08/2564 อบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการแยกกันหรือกักกันโรค LOCAL QURANTINE ระดับตำบลวังแดง ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 โดยให้พร้อมกันเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ขึงแนวเชือกบริเวณรอบรั้วในจุดที่แนวเชือกเริ่มหย่อน และบางจุดยังไม่มีแนวเชือก และ นำเลื่อนยนต์ เข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ นำเครื่องตัดหญ้าเข้าไปตัดหญ้า และนำรถกระเช้า เข้าไปสนับสนุนการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้


Hits: 15
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายปฏิญญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง รับมอบอาหาร น้ำดื่มผ้าอนามัย ณ.ศูนย์กักกันบ้านหัวดาน ต.วังแดง. ขอบคุณพี่วิทยา บุญดีกุล และป้าประทุม สาน้อย พร้อมทีมงานครับ มีความประสงค์มอบอาหารทุกวันอังคาร-วันศุกร์ช่วง11.00 น.


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810