copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 3
29 พ.ค.2562 เวลา 10.00-12.40 น. กองสวัสดิการฯลงพื้นที่ร่วมกับ พมจ. เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3 ราย
1.นางณฤดี วุ่นกรัด 13 ม.4
2.นางมาลัย นวลประดิษฐ์ 294/3 ม.3
3.นายจำปี เกตุกั้น 280/4 ม.3


Hits: 3
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 05:00 น. อบต.วังแดงได้จัดโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานของศูนย์ฺปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติต โดยมีท่านนายกท่านรองท่านปลัดอบต.วังแดง พนักงานอบต.วังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้บำบัดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 6
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณวัดวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 3
วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 08:30 น. อบต.วังแดง นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยทางอบต.วังแดงได้ทำการปลูกต้นไม้และแจกน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วม ณ หมู่ที่ 8 บ้านหัวดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 6
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่1  สัปดาห์ที่3
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีการร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย


Hits: 1
วันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 16.16น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบให้ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปมอบสังกะสีจำนวน 1 แผ่นให้กับน.ส.สมฤทัย ยศปัญญา 209 หมู่ที่ 3 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ค 62


Hits: 5
วันที่ 10พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 ที่ผ่าน จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 3
วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น สำนักปลัด ร่วมกับ เยาวชน TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม สร้างรายได้ (อบรมทำขนม) ซึ่งมีกลุ่มเยาวชน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Hits: 3
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 14.30 น.สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับแจ้งเหตุว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้างทางและกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน ณ ทางแยกด่านตราชั่งขาเข้าหมู่บ้านห้วยพิกุลทอง งานป้องกันได้นำรถน้ำดับเพลิงเข้าพื้นที่ระงับเหตุร่วมกับ อบต.น้ำอ่าง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตรอน สภ.ป่าคาย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนจำนวน 3 หลังคาเรือน ในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลงและควบคุมเพลิงไว้ได้


Hits: 2
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 10.00น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ส่งมอบสังกะสี ให้กับนาย สงวน นพรัตน์ บ้านเลขที่ 148 ม.11 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810