นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666
Categories

Hits: 1
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วม กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จากหน้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรตรอนไปยังหอประชุมอำเภอตรอน มีผู้ร่วมเดินขบวน จำนวน 500 คน สวมเสื้อสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของการปลอดยาเสพติด การต่อต้านยาเสพติด โดย นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน นักเรียน เกี่ยวกับปัญหา โทษ พิษภัยจากยาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 1. เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2.อ่านสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 3. กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะครู นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


Hits: 1
วันนี้ (18 มิ.ย.65) นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมต้นทอง รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ในงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 26 และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐ ออกหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน


Hits: 4
14 - 17 มิ.ย.65 นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ดำเนินการขุดลอกคลองที่ตื่นเขิน กำจัดวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำ พื้นที่ หมู่4 บ้านวังหิน และหมู่5 บ้านใหม่เยาวชน หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้แหล่งน้ำดังกล่าว สามารถกับเก็บน้ำได้ ชาวบ้านหลายหลังคาเรือน หมู่บ้านจะได้ใช้ประโยชน์ สามารถสูบน้ำมาทำการเกษตรกร และเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชาวบ้านต่อไป


Hits: 6
01/06/2565 นายวินัยระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ ดูการดำเนินงานโครงการขุดสระน้ำเก็บน้ำเพื่อใช้ในกิจการระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง ตำบลวังแดง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่และมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี


Hits: 4
“มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”28/05/2565 ช่วงเช้า อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ พร้อมทีมงานกองช่างได้เข้ามาแก้ไขดินคอสะพานทรุดที่หมู่8บ้านหัวดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ช่วงบ่ายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องหมู่3 ฝนตกหนักเมื่อวานน้ำท่วมไร่มันกับท่วมไร่อ้อย ได้ทำการขุดล่องระบายน้ำ ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ..


Hits: 3
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังแดง และประชาชนจิตอาสาหมู่ที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านท่าอวน หมู่ที่ 1 เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพันธุ์ไม้สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน


Hits: 3
15/01/2565 นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมทีมงาน ระดมทุกสรรพกำลังในการสู้วิกฤตโควิดเคียงข้างประชาชน จึงได้ร่วมผนึกกำลัง พรรคเพื่อไทย มาช่วยกันพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโควิด-19  พบผู้ติดเชื้อหลายราย ประชาชนจึงมีความวิตกกังวล ดังนั้นจึงนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในเขตตำบลวังแดง


Hits: 4
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และชมรมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงครั้งที่ 1/2565วันอังคารที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมพิจารณาการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 การใช้มาตรฐานการศึกษาและการตั้งค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ต่อไป


Hits: 7
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยนำรถแบคโฮร์และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเข้าทำความสะอาดสถานที่และปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมสถานที่ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) 


Hits: 2
 5 พ.ค.65 เวลาประมาณ 17.30น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับประสานจาก เลขาฯ ว่าได้เกิดเหตุเพลิงใหม้ ม.4 จึงนำรถน้ำดับเพลิงออกไปโดยมี นายก.อบต.วังแดง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านเลขที่ 103/1 ม.4 ต.วังแดง เขตเทศบาลตรอน เจ้าของ นางนกเล็ก  จิ๋วอยู่ อายุ 66ปี อาชีพ ค้าขาย  มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 3ราย ครับเสียหายทั้งหลัง 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810