copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

You are not allowed to access this directory
Gallery

In total there are 602 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.068
Categories

Hits: 0
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.วังแดงได้ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด -19 ตามบ้านพักที่อยู่อาศัย หมู่6 และหมู่7 ต.วังแดง สถานที่กักตัวจากผู้เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และจังหวัดเสี่ยงตามประกาศของจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกจากทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดตามที่พักและที่กักตัวแล้ว ตามถนนรั้วบ้านและถนนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนะนำและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ งดออกสังสรรค์ งดออกไปสถานที่แออัด ลดการแพร่เชื้อ พกเจลล้างมือ ใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้


Hits: 0
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข​อำเภอตรอน
ลงพื้นที่โรงเรียน​บ้านหัวดาน​ หมู่ที่​ 8​ ต.วังแดง เพื่อเตรียม​ความพร้อม​เรื่องสถานที่กักตัวกลุ่ม​เสี่ยง​ COVID​-19​ 


Hits: 3
5 ก.ค. 2564 กองสวัสดิการและหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้กับนางสาวลอน ปานใย หมู่ 7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 7
ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในบริเวณสถานที่ราชการ ทุกกองในสังกัด อบต.วังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 2
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดง และสถานีตํารวจภูธรตรอน จัดทําโครงการ/ กิจกรรมในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง(ปฏิบัติการ Re X-Ray) ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบําบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตําบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตําบลวังแดง


Hits: 4
ระหว่างเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12


Hits: 6
 ในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. 64 อบต.วังแดง เข้าร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด  ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 3
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังแดง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ม.11 บ้านวังแดง จำนวน 2 ราย ม.8 บ้านหัวดาน จำนวน 2 ราย


Hits: 4
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวีระ  ฉิมเลี้ยง ปลัด อบต. ,นางน้องนุช  เสือน้อย หน.สป, นางสาวสุกัญญา แสงทอง ลงพื้นที่ร่วมตรวจการขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ นายพันฟาร์มฯ ม.5 ต.วังแดง ก่อนอนุญาตต่อไป


Hits: 3
สำนักปลัด ได้ร่วมกันประดับธง ประดับผ้าหน้ารั้ว สนง.ประดับพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และจัดทำสมุดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ อบต.วังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 602 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.068

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810