นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 13 guests online
ประวัติศาสตร์

   

     ราษฎร์บ้านวังแดงอพยพมาจากเวียงจันทร์ บ้านเนินโมนครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งในเวลานั้นเกิดกบถขึ้น   จึงได้พาครอบครัว  ประมาณ 300  ครอบครัวมารวมกัน อยู่บ้านกองโค ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ต่อมาไม่นานก็แยกไปอยู่ที่บ้านวังสะโม ต.ดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ต่อมาไม่นานก็มีราษฎร์กลุ่มหนึ่งได้แยกตัวอพยพมาอยู่ที่ตำบลหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประมาณ 7 ปี ก็ได้แยกตัวจากหาดสองแคว มาอยู่ที่บ้านวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประมาณ 30 ครอบครัว ผู้ที่นำมาราษฎร์มาอยู่ที่บ้านวังแดง คือ นายแดง นางอ่ำ เหตุที่ตั้งหมู่บ้าน ชื่อ "บ้านวังแดง" ก็เพราะว่าแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นวังน้ำนายแดงจึงเอาชื่อของตัวเองมาต่อจากวังจึงได้ชื่อว่า "บ้านวังแดง" ตั้งแต่บัดนั้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ 


This Category is currently empty