นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]

ic.gif - 4.34 KB05/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร  เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ายละเอียด

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

04/08/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่11 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

12/07/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่11 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

30/06/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

29/06/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

12/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

11/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

14/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 


ประกาศผลผู้ชนะ

22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2565 ถึง มิ.ย. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2565 ถึง มี.ค. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์Hits: 0
16/08/65 งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำรถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชนบริเวณริมถนนบ้านป่าควงหมู่ที่9 เพื่อป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่นและอันตรายจากไฟฟ้าซ๊อต


Hits: 0
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดฝึกอบรม "หลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น"จำนวน20คน ระหว่างวันที่15-19สิงหาคม2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่11 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง โดย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
10-14 สิงหาคม 2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ สั่งการ ขุดลอกคลอง พร้อมประสานชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้น้ำท่วมนาข้าว


Hits: 0
12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแแดง มอบหมายให้ นายชินวัฒน์ แดงกองโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในงานจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พร้อมถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนร่วมร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


Hits: 1
ในวันที่ 11 สิงหาคม 65 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”       ณ  วัดถาวรสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 8  ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน   จำนวน  200  ต้น  เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”


Hits: 2
 10 สิงหาคม 65 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.วังแดง


Hits: 6
5 สิงหาคม 2565 เวลาเวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันมหกรรม to be number one อำเภอตรอน โดยร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและจัดบูธกิจกรมม to be number one ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 0
3สิงหาคม2565 เวลา 09.30 น. -ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดย.. ปกครองอำเภอตรอน/พัฒนาชุมชนอำเภอตรอน/กองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 3
02/08/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้น้ำท่วมนา จึงได้ออกพื้นที่ สั่งการ ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่ต่อไป


Hits: 2
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น.นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
Read more...