นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]


21/01/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

23/11/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 


 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

10/05/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านใหม่่เยาวชน หมู่ที่ 5 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ  รายละเอียด

03/05/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านใหม่่เยาวชน หมู่ที่ 5 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

12/04/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านใหม่่เยาวชน หมู่ที่ 5 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

07/04/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่5 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง

30/03/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบบึงทับกระดาน หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

17/03/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบบึงทับกระดาน หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

17/03/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลาง เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบบึงทับกระดาน (อต.ถ. 72-001) หมู่ที่11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

12/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

11/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

14/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 


ประกาศผลผู้ชนะ

22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์Hits: 0
15/01/2565 นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมทีมงาน ระดมทุกสรรพกำลังในการสู้วิกฤตโควิดเคียงข้างประชาชน จึงได้ร่วมผนึกกำลัง พรรคเพื่อไทย มาช่วยกันพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโควิด-19  พบผู้ติดเชื้อหลายราย ประชาชนจึงมีความวิตกกังวล ดังนั้นจึงนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในเขตตำบลวังแดง


Hits: 0
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และชมรมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงครั้งที่ 1/2565วันอังคารที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมพิจารณาการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 การใช้มาตรฐานการศึกษาและการตั้งค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ต่อไป


Hits: 3
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยนำรถแบคโฮร์และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเข้าทำความสะอาดสถานที่และปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมสถานที่ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) 


Hits: 0
 5 พ.ค.65 เวลาประมาณ 17.30น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับประสานจาก เลขาฯ ว่าได้เกิดเหตุเพลิงใหม้ ม.4 จึงนำรถน้ำดับเพลิงออกไปโดยมี นายก.อบต.วังแดง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านเลขที่ 103/1 ม.4 ต.วังแดง เขตเทศบาลตรอน เจ้าของ นางนกเล็ก  จิ๋วอยู่ อายุ 66ปี อาชีพ ค้าขาย  มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 3ราย ครับเสียหายทั้งหลัง 


Hits: 3
29/04/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ ไปดูการทำถนนหมู่ 11 หมู่ 6 และหมู่ 9 รวมทั้งให้เร่งปรับปรุงเส้นทางเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยแก่ประชาชน


Hits: 3
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณเส้นหน้าร้านตะรอน เส้นรอบบึงและเส้นซอย8ของหมู่11


Hits: 3
27/04/2565 วันนี้เวลา 09.00 น. ท่านนายก รองนายกและเลขาฯ นายก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.วังแดง ผอ.กองสวัสดิการฯ และตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ม.2 วังแดง แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำ ณ วัดวังแดง2


Hits: 6
 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติย ราชนารี ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันโรคและควบคุมการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 4
25/04/2565 เวลา 13.30 น. ท่านนายก วินัย ระนาดเสนาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอตรอน (ศจพ.อ.ตรอน) ณ ห้องประชุมอำเภอตรอน ที่ว่าการอำเภอตรอน ชั้น 2


Hits: 2
25/04/2565 วันนี้เวลา 09.00 น. ท่านนายกและรองนายก(1) พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการและตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ม.4 วังหิน แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำ ณ สถานีสูบน้ำ บ้านวังหิน


 
Read more...