copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.515 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.882
Categories

Hits: 26

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 และ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมนี้ในงาน ได้จัดแสดงแสดงมินิคอนเสิร์ต คุณชรินทร์ นันทนาคร และคุณบุญเกียรติ-คุณบุญชัย โชควัฒนา และมหาวิทยาลัยรับมอบทุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 กว่า 5 ล้านบาท ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 


Hits: 171

Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 34

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2554 ในวันที่ 23 มิ.ย. 54 เพื่อให้เด็กๆ แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัว สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า


Hits: 2867

ชิญชวนพี่น้องชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงชมประเพณีทอดแหบึงทับกระดานประจำปี ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 19 แล้วโดยมีการจัดให้มีการทอดแหในที่ 10 เมษายน ของทุกปี เป็นการทำรายได้ให้กับหมู๋บ้าน และมีอาหารเสริม คือ โปรตีน ให้กับประชาชน


Hits: 0

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ICT ด้วยสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในส่วนราชการ องค์กรภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไปโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบวังแดง ณ วัดวังแดง หมู่3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 23-25 มี.ค. 2554 เวลา 8.30-15.30 น. พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าอบรม 25 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


Hits: 0

   ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ สังกัดส่วนโยธา 1 อัตรา ,สังกัดส่วนเกษตร 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554 - 24 มีนาคม 2554 ในวัน และเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ โทร 055-491506 ต่อ 103


Hits: 195

    นายสมนึก  จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะครู นักเรียน และชาวตำบลวังแดงให้การต้อนรับสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2554 ของจังหวัดอุตรดิตถ์       
    รายงานข่าวจากจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า นายคณิต เอี่ยมระหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ร่วมสมทบทุนในการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เนื่องในวันสื่อสารมวลชนที่ผู้มีอาชีพสื่อมวลชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์       
   โดยโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ครั้งนี้โดยการริเริ่มของนายบรรพต สีหะอำไพ ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสมภพ สินพิพัทนฤดี นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา รวบรวมเงินสามารถไถ่ชีวิตโคได้จำนวน 9 ตัว ราคาตัวละ 13,000 บาท จากนั้นได้มอบให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนนำไปเลี้ยงหากลูกโค - กระบือเกิดขึ้น ก็ให้นำแม่พันธุ์กลับมาคืน เพื่อมอบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆต่อไป       
   นอกจากนี้ได้มีการถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพร้อมกับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านวังแดงอีกด้วย


Hits: 221

Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.515 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.882

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810