copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
::post new topic::
admin
Visitor
 
จัดพิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด - 2012/06/23 22:56
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันนี้ (20 มิ.ย.55) ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (ศูนย์พิชัยคอมเพล็ค) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด ขานรับนโยบายกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดทำโครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเส พติด และเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ค้า ผู้เสพ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้มีความละอายเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือคำสาปแช่งจากพิธีกรรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติดดังกล่าวมีกลุ่มพลังมวลชน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไปจำนวนประมาณ 1,000 คน ร่วมในพิธี
------------------------------------------------------------------------------ข่าว/สุรีย์ แสงทอง ทีมข่าว สวท.อุตรดิตถ์
  reply | quote
::post new topic::