copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
::post new topic::
admin
Visitor
 
ชาวบ้านค้านส.ส.ขวางนำงบแก้น้ำท่วม - 2012/07/12 15:18
นายระเมียน จันทร์ดำ นากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ชาวบ้านนาอินจำนวนมากไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รายหนึ่ง ที่พยายามไม่ให้นำงบประมาณลงมาสู่ ต.นาอินหลังกรมชลประทานอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อขุดลอดบึงหล่มคิดมูลค่า 35 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยน้ำท่วมและภัยแล้งที่ชาวบ้านต.นาอินประสบปัญหาดังกล่าวทุกปี

ทั้งนี้ชาวบ้านเห็นว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งมีเพียงวิธีการเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้ คือ การขุดลอกบึงหล่ม หมู่ที่ 4 ต.นาอิน ซึ่งมีพื้นที่ราว 1,230 ไร่เศษให้มีความลึกและกว้างขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเกิดการตื้นเขินและมีการบุกรุกของประชาชนเข้าไปทำการเกษตรจำนวนมาก ส่วนข้อพิพาทแนวเขตปกครองระหว่าง ต.นาอิน กับ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ยังอยู่ระหว่างการตัดสินของศาลปกครอง จ.เชียงใหม่

ชาวบ้านจึงเรียกร้องอยากให้ นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผวจ.อุตรดิตถ์ เข้าช่วยเหลือ โดยจัดสรรงบประมาณลงมาแก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวนาอิน เพราะหากบึงหล่มสามารถกักเก็บน้ำไว้ก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้อย่างถาวร


จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์
  reply | quote
::post new topic::